PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

Les sigles PECT corresponen a Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial i amb elles es defineixen un seguit de projectes liderats per les entitats públiques locals per promoure actuacions destinades a la transformació econòmica de territori que tinguin un fort component d’innovació i afavoreixin la creació d’ocupació.

L’objectiu del PECT Litoral Besòs és convertir la desembocadura del riu, i el seu entorn, en un territori de referència pel que fa a la innovació en el desenvolupament sostenible per a grans ciutats metropolitanes a través de la millora de l’eficiència energètica i ambiental, l’impuls d’una economia baixa en carboni i capaç de posar els instruments necessaris per mitigar el canvi climàtic en un entorn urbà densament poblat i urbanitzat.

En el seu impuls hi cooperen els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona –que entre tos dos apleguen una població superior als 250.000 habitants-, el Consorci del Besòs, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació b_TEC Campus Diagonal Besòs, aquesta última en qualitat d’entitat participant no beneficiària.

L’experiència de totes aquestes institucions en qüestions com l’energia, el tractament dels residus, la generació elèctrica, la gestió del cicle de l’aigua –tant al riu com al mateix litoral marítim- o la creació de xarxes de refrigeració i calefacció, ha consolidat un coneixement que es vol utilitzar per convertir una zona històricament castigada des d’un punt de vista ambiental, en un espai de referència pel que fa a un desenvolupant territorial sostenible, capaç d’atreure inversions empresarials i obert a experimentar amb nous productes, serveis i processos amb què obrir la porta a l’aparició de nou talent tècnic, científic i emprenedor, de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i millorar la gestió dels recursos naturals.

El lloc on es desenvolupa el projecte està definit per la desembocadura del riu Besòs i la zona del front litoral immediatament adjacent. Es tracta d’un espai al cor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb una forta limitació pel seu creixement atesa la manca de sòl, on històricament han proliferat empreses relacionades amb la indústria química, la generació i distribució d’energia.

Un territori especialitzat en energia i recursos

Dins l’espai on es desenvolupa el PECT hi ha establerts una gran quantitat d’agents relacionats amb l’àmbit d’especialització del projecte: energia i recursos. De fet es tracta de la zona de Catalunya que aglutina el nombre més gran d’equipaments mediambientals i energètics d’àmbit metropolità, fins al punt de convertir-se en la pràctica en una xarxa territorial especialitzada. Algunes de les empreses presents són TERSA, Districlima, Enel-Endesa i Naturgy, a les quals cal afegir la planta depuradora d’aigües residuals de l’AMB.

Els projectes

Coordinació d’operacions del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

La coordinació de les diferents operacions compreses dins del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible és la responsable de garantir el compliment dels requeriments establerts tant en el marc del Programa Operatiu FEDER per Catalunya, com en el seu reglament europeu, les bases de convocatòria i del conjunt de reglaments legals relacionats directament amb aquestes bases, el procés de certificació i justificació, així com la canalització dels recursos econòmics.

La coordinació també és el canal de comunicació del PECT cap a l’exterior i el responsable de les actuacions internes que han de garantir el compliment dels diferents objectius establerts en els diferents projectes i actuacions previstos.

Saber-ne més

Entitats participants

El projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible es troba conformat per cinc entitats membres, de les quals dues són ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona –els de Sant Adrià de Besòs i el de Badalona- que compten amb una població agregada de poc més de 250.000 habitants. Les altres tres entitats són la Universitat Politècnica de Catalunya , el Consorci del Besòs i la Fundació B_tec. Aquesta última hi participa com a entitat no beneficiària.

El PECT està representat per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i cada participant és responsable de diferents operacions que conformen una intervenció integral orientada a generar recerca aplicada i atracció empresarial al voltant de recursos naturals com són l’aigua, l’energia i el sol.

Saber-ne més

Campus Diagonal-Besòs

Un motor de transformació social i econòmica

El setembre del 2016 es posava en marxa el Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC), amb 3.500 estudiants i 400 docents i investigadors de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). Amb una oferta de graus, màsters i doctorats, centrada en les enginyeries biomèdica, elèctrica, electrònica industrial i automàtica, de l’energia, mecànica, química i de materials. A més de l’activitat docent (7 estudis de grau, 6 estudis de màster i 4 programes de doctorat), a l’EEBE també hi estan vinculats 41 grups i centres de recerca en diferents àmbits de l’enginyeria (biomèdica, electricitat, electrònica i automàtica industrial, energia, materials, mecànica, química i nanotecnologia).

Actualment, l’EEBE és el principal motor del Campus Diagonal-Besòs. Aquest espai d’innovació i coneixement, situat entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, és un dels campus universitaris més potents en enginyeria sostenible de Catalunya, amb més de 150.000 m2 de sostre edificable per acollir docència, recerca, innovació, activitat empresarial i serveis a la comunitat universitària. El Campus s’ha constituït, també, amb la voluntat de tenir un impacte rellevant en el territori, i de ser-ne motor de transformació social i econòmica.

Saber-ne més

Notícies