Campus Diagonal-Besòs

Un motor de transformació social i econòmica

El setembre del 2016 es posava en marxa el Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC), amb 3.500 estudiants i 400 docents i investigadors de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). Amb una oferta de graus, màsters i doctorats, centrada en les enginyeries biomèdica, elèctrica, electrònica industrial i automàtica, de l’energia, mecànica, química i de materials. A més de l’activitat docent (7 estudis de grau, 6 estudis de màster i 4 programes de doctorat), a l’EEBE també hi estan vinculats 41 grups i centres de recerca en diferents àmbits de l’enginyeria (biomèdica, electricitat, electrònica i automàtica industrial, energia, materials, mecànica, química i nanotecnologia).

Actualment, l’EEBE és el principal motor del Campus Diagonal-Besòs. Aquest espai d’innovació i coneixement, situat entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, és un dels campus universitaris més potents en enginyeria sostenible de Catalunya, amb més de 150.000 m2 de sostre edificable per acollir docència, recerca, innovació, activitat empresarial i serveis a la comunitat universitària. El Campus s’ha constituït, també, amb la voluntat de tenir un impacte rellevant en el territori, i de ser-ne motor de transformació social i econòmica.

La primera fase del Campus es va concretar en l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) formada per tres edificis: l’edifici A, amb 27.979 m2 de superfície, on es concentren les activitats de docència, els serveis i espais de gestió, juntament amb 11 grups de recerca d’àmbits com Energia Elèctrica, Electrònica de Potència, Energies Renovables, Aplicacions Multimèdia, Matemàtiques, Mecànica o Bioenginyeria; l’edifici C, amb 11.619 m2 de superfície, amb centres de recerca com el Centre en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’Institut Català del Plàstic, grups d’Astronomia i el Microtró, a més a més del Consorci Campus Diagonal Besòs, i la Fundació b_TEC; i l’edifici I, amb 13.202 m2 de superfície, on s’han situat els grups i centres de recerca i d’innovació en els àmbits de Materials (Conformació de Materials, Biomaterials, Biomecànica, Integritat Estructural, Polímers i Compòsits) i Química (Enginyeria de Processos, Medi Ambient, Risc Tecnològic, Separació i Tractament de Residus Industrials).

Durant el 2019 i 2020, es duraran a terme una sèrie d’actuacions que permetran consolidar un Campus molt potent amb més de 66.000 m2 d’espai per a estudiants, professors investigadors, empreses i centres de recerca, i 20.000 m2 d’espai verd. Es donarà, doncs, un nou impuls a un projecte que va molt més enllà dels edificis inicials de la UPC i que el converteix en un espai d’interacció de la comunitat universitària i dels veïns, on no només s’hi estudiarà i s’hi investigarà sinó que s’hi viurà, s’hi innovarà i es desenvoluparan projectes empresarials i de lleure.

Així, durant l’estiu es van finalitzar les obres de la residència d’estudiants i investigadors ─el quart edifici del Campus (edifici H)─, que impulsarà la internacionalització i oferirà la possibilitat de viure i estudiar al mateix entorn universitari a estudiants, investigadors i professors visitants de Catalunya.

També el 2019 van començar les obres del Parc del Campus, que el completarà urbanísticament i permetrà una imatge d’unitat paisatgística. Relligarà el Campus amb el barris de Besòs i Maresme de Barcelona i de La Mina de Sant Adrià, i facilitarà la connectivitat amb el Parc de la Pau, la platja i la zona del Port Fòrum, esdevenint així un espai central tant per a la comunitat universitària com per als habitants de la zona.

També es var adjudicar el dret de superfície per a la construcció i la gestió de l’edifici E, el cinquè edifici del Campus Diagonal-Besòs, que allotjarà projectes de petites i mitjanes empreses, espais de coworking per a professionals autònoms i emprenedors, i iniciatives innovadores dels estudiants de la UPC.

Aquest serà un edifici dedicat a l’activitat productiva relacionada amb les àrees de recerca i d’innovació del Campus. I possibilitarà que en un mateix entorn convisquin la docència de graus, màsters i doctorats, la recerca i innovació pública i privada, i espais per a l’activitat econòmica vinculada a la recerca del Campus. Es preveu que les obres d’aquest edifici s’iniciïn el quart trimestre del 2019.

Finalment, l’any 2020 ha de ser molt rellevant per concretar l’impuls de les parcel·les L i M, amb la construcció del sisè edifici del Campus Diagonal-Besòs. Es projecta com un espai a l’entrada del Campus de més de 20.000 m2 per ubicar-hi el projecte Barcelona Energia, traslladar i generar noves activitats d’emprenedoria orientades a la sostenibilitat i iniciatives d’economia circular de Barcelona Activa. A més, es complementarà amb la ubicació de noves empreses vinculades al Campus o que siguin dels seus àmbits de coneixement.

Un territori especialitzat en energia i recursos

Dins l’espai on es desenvolupa el PECT hi ha establerts una gran quantitat d’agents relacionats amb l’àmbit d’especialització del projecte: energia i recursos. De fet es tracta de la zona de Catalunya que aglutina el major nombre d’equipaments mediambientals i energètics d’àmbit metropolità, fins el punt de convertir-se en la pràctica en una xarxa territorial especialitzada. Algunes de les empreses presents són TERSA, Districlima, Enel-Endesa i Naturgy, a les quals cal afegir la planta depuradora d’aigües residuals de l’AMB.