Entitats participants

El projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible es troba conformat per cinc entitats membres, de les quals dues són ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona –els de Sant Adrià de Besòs i el de Badalona- que compten amb una població agregada de poc més de 250.000 habitants. Les altres tres entitats són la Universitat Politècnica de Catalunya , el Consorci del Besòs i la Fundació B_tec. Aquesta última hi participa com a entitat no beneficiària.

El PECT està representat per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i cada participant és responsable de diferents operacions que conformen una intervenció integral orientada a generar recerca aplicada i atracció empresarial al voltant de recursos naturals com són l’aigua, l’energia i el sol.

Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona

Tots dos ajuntaments tenen una participació majoritària en el partenariat que desenvolupa el PECT i aporten múltiples experiències de col·laboració prèvies que avalen tant la seva capacitat per engegar projectes compartits, com una orientació estratègica conjunta i un fort compromís en abordar els reptes que planteja un territori amb una elevada complexitat social, urbana, política i econòmica. Sant Adrià i Badalona comparteixen un front litoral marítim que encara avui està en procés de reconversió, regeneració i desenvolupament, fruit de la seva història industrial i de la presència d’importants infraestructures energètiques, amb una gran potencialitat per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, tant en l’àmbit local com metropolità.

Un exemple dels fruits d’aquesta col·laboració és el projecte de revisió urbanística del front litoral al marge esquerre del riu Besòs, creat amb l’objectiu de recuperar 30 hectàrees d’espais litorals. A fi de donar-li impuls, tots dos ajuntaments van constituir, el març del 2016, un espai participatiu que va cristal·litzar en un Consell Ciutadà plurimunicipal format per 100 persones amb una gran capacitat de representació ciutadana i implicades en diferents sectors d’ambdues ciutats.

Universitat Politècnica de Catalunya

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb 32.000 estudiants, és una entitat capdavantera en l’activitat de recerca pel que fa a la dimensió i contingut dels seus projectes, tant a escala nacional com internacional. El seu prestigi s’objectiva a través de l’anàlisi dels resultats obtinguts en el Rànquing de Shanghai, informe que posiciona les millors institucions del món en els àmbits temàtics en què es centra el present PECT.

Des de la inauguració a la tardor del 2016 del nou Campus Diagonal-Besòs, el terme municipal de Sant Adrià compta amb un centre universitari de primer nivell –amb 3.500 estudiants i 400 docents- que respon a la voluntat de crear un nou pol d’innovació que esdevingui un referent internacional en tecnologies industrials, basat en el triangle docència, investigació i empresa.

La UPC és una institució propera a l’entorn i implicada amb el seu desenvolupament econòmic, cultural i social. La seva participació és fonamental a l’hora d’aportar el seu coneixement i experiència en els àmbits de recerca d’aquest PECT.

Consorci del Besòs

El Consorci del Besòs va ser constituït inicialment pels ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià per recuperar ambientalment el tram final del riu Besòs, eix vertebrador d’aquest territori. L’any 2013 s’hi van afegir els municipis de Santa Coloma de Gramenet i de Montcada i Reixac. Més recentment, la incorporació de Badalona ha donat impuls a la vertebració d’aquest espai i al seu planejament urbanístic i a la seva gestió del sòl. Així com a la recuperació, execució i conservació d’infraestructures clau situades al voltant del riu i el litoral adjacent a la seva desembocadura.

La relació del Consorci amb l’Ajuntament de Sant Adrià es remunta als seus orígens, l’any 1998, amb col·laboracions tan destacades com el desenvolupament de l’àrea litoral del marge dret del Besòs, que juntament amb la recuperació del tram final del riu, suposa el punt d’inflexió en la regeneració i transformació de tot aquest sector.

També ha participat en la definició i execució de l’espai del Fòrum, on s’apleguen les principals infraestructures mediambientals i energètiques del país, que conviuen amb un seguit d’espais de lleure dels més visitats de l’entorn metropolità.

Fundació b_TEC 

El projecte compte amb la col·laboració de la Fundació b_TEC , responsable de coordinar el disseny i desenvolupament del Campus Besòs-Diagonal, com a entitat no beneficiària dels Fons FEDER. El seu patronat està format per la UPC, la Generalitat de Catalunya, les administracions locals integrades al Consorci de Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i un representant de la Universitat de Barcelona. Està presidida pel rector de la UPC.

La Fundació b_TEC treballa per lligar una infraestructura universitària de la potència del Campus Diagonal-Besòs en el territori que l’envolta amb el propòsit de potenciar el seu desenvolupament econòmic, amb una atenció molt especial a l’economia social, per convertir que la presència de la universitat esdevingui un motor de la transformació social de l’entorn, capaç de generar oportunitats en una zona que ho necessita especialment.