Prestació del servei pel suport tècnic per a la 1ª certificació de despeses del projecte PECT Litoral Besòs