Informe d’execució de l’Operació 1 – Recerca per la Sostenibilitat

Informe d’execució de l’Operació 2 – Gestió Sostenible del Cicle de l’Aigua

Informe d’execució de l’Operació 3 – Ecomesures

Informe d’execució de l’Operació 4. Talent Energètic – Actuació. 4.1 Microxarxa Intel·ligent: Recerca i Desenvolupament a 30 de juny de 2021

Operació 4. Talent Energètic – Descripció del laboratori E3PACS: energia elèctrica, electrònica de potència, automatització i control de sistemes.

Operació 4. Talent Energètic – Relació i Descripció d’Activitats Formatives Desenvolupades

Operació 4. Talent Energètic – Proposta de sistemes de microxarxa intel·ligent. Casos d’estudi.

Operació 4. Talent Energètic – Anàlisi del Marc Regulador Associat a les Microxarxes

Operació 4. Talent Energètic – Anàlisi del marc tècnic normatiu

Operació 4. Talent Energètic – Anàlisi de les principals necessitats associades a l’entorn urbà del projecte

Operació 4. Talent Energètic – Estat de l’Arrt de les Microxarxes Urbanes

Operació 4. Talent Energètic – Marc per al Desplegament de l’Actuació i Definició d’Objectius

Programa de les jornades informatives de tancament de projecte 22.09.21

 

Prestació del servei pel suport tècnic per a la 1ª certificació de despeses del projecte PECT Litoral Besòs

Resum de les operacions del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible