• Ponència ``Reptes per la sostenibilitat del segle XXI`` de Miquel Rovira, director de l'Àrea de Sostenibilitat d'Eurecat

  • Ponència del Dr. Robert Piqué, de la UPC, sobre l'operació Talent Energètic: Microxarxes

  • Ponència de Pep Montes, Cap del Departament d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Badalona, de l'Operació d'Ecomesures

  • Ponència de Dr. Joan de Pablo, de la UPC, sobre les Operacions: Recerca sobre la sostenibilitat i Gestió Sostenible del Cicle de l'Aigua

  • Ponència de Grisha Domakowski, Cap de Projectes de la Fundació bTEC Campus Diagonal-Besòs, sobre l'Ecosistema d'energies sostenibles del Besòs i la singularitat de les seves instal·lacions energètiques

  • Ponència de José Antonio Rubio Leiva, gabinet d'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, sobre els reptes de futur del Litoral Besòs

  • Ponència de l'Adriana Farran, directora de l'EEBE, de cloenda de les jornades de tancament del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

Informe d’execució de l’Operació 1 – Recerca per la Sostenibilitat

Informe d’execució de l’Operació 2 – Gestió Sostenible del Cicle de l’Aigua

Informe d’execució de l’Operació 3 – Ecomesures

Informe d’execució de l’Operació 4. Talent Energètic – Actuació. 4.1 Microxarxa Intel·ligent: Recerca i Desenvolupament a 30 de juny de 2021

Operació 4. Talent Energètic – Descripció del laboratori E3PACS: energia elèctrica, electrònica de potència, automatització i control de sistemes.

Operació 4. Talent Energètic – Relació i Descripció d’Activitats Formatives Desenvolupades

Operació 4. Talent Energètic – Proposta de sistemes de microxarxa intel·ligent. Casos d’estudi.

Operació 4. Talent Energètic – Anàlisi del Marc Regulador Associat a les Microxarxes

Operació 4. Talent Energètic – Anàlisi del marc tècnic normatiu

Operació 4. Talent Energètic – Anàlisi de les principals necessitats associades a l’entorn urbà del projecte

Operació 4. Talent Energètic – Estat de l’Arrt de les Microxarxes Urbanes

Operació 4. Talent Energètic – Marc per al Desplegament de l’Actuació i Definició d’Objectius

Programa de les jornades informatives de tancament de projecte 22.09.21

 

Prestació del servei pel suport tècnic per a la 1ª certificació de despeses del projecte PECT Litoral Besòs

Resum de les operacions del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

Informe de resultats i futures línies de treball

Memòria del projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible 2018

Exploring alternative practices in urban water management through the lens of
circular economy–A case study in the Barcelona metropolitan area

Nancy Andrea Ramírez-Agudelo, Joan de Pablo, Elisabet Roca

Analysis of energy and entropy balance in a residential buildingAngel Rico, Victoria J. Ovejas, Angel Cuadras